Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng hệ thống này, bạn vui lòng xem Bộ cẩm nang hướng dẫn sử dụng ngay dưới đây để nắm tổng quan cách sử dụng trước nhé.  Cảm ơn bạn nhiều.