Cẩm nang sử dụng hệ thống Hoàn Mỹ E-learning

6. Cách rút tên khỏi khóa học